40 lat (1976-2016)  
 

Zanim powstał Dom Kultury "Lokator", życie kulturalne w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej rozwijało się na bazie modelarni, mieszczącej się w piwnicy jednego z bloków przy ulicy Szkolnej. Warunki lokalowe były jednak tak niewystarczające, że gdy kończący budowę osiedla pracownicy pozostawili barak przy ulicy Srebrnej, powstała w nim świetlica dla dzieci z nowego osiedla w obrębie ulic: Szkolnej, Łaskiej, Osmolińskiej. Po kilku latach w 1976r. decyzją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" w części nowego pawilonu przy ulicy Łaskiej 46 znalazło się miejsce na pomieszczenia Domu Kultury.

Doskonaląc formy pracy i wychodząc w sukurs oczekiwaniom mieszkańców, placówka w szybkim tempie wpisała się w krajobraz miasta. Jej wieloletnia działalność umożliwiła zduńskowolanom aktywne i kreatywne uczestnictwo w naszej ofercie kulturalnej. Większość propozycji programowych skierowana jest do dzieci i młodzieży uczącej się, dlatego cenimy sobie współpracę z placówkami oświatowo - wychowawczymi i Stowarzyszeniami. Rocznie organizujemy około 130 imprez o charakterze rekreacyjno sportowym, których artystycznym, w których uczestniczy ponad 12 000 osób. Ponadto prowadzimy działalność promocyjną i wydawniczą. Jej efektem jest 45 dotąd wydanych tytułów, które znajdują się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie i Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Doceniając to, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał naszej placówce Dyplom Honorowy za Szczególne Zasługi w Upowszechnianiu Kultury.

W tym burzliwym, trudnym i często niesprzyjającym kulturze 30-leciu, placówką kierowali kolejno:
- Wiesław Płuciennik (1976-1981)
- Anna Tomaszewska (1982-1987)
- Danuta Michalak (1987-1990)
- Tadeusz Brzozowski po. Dyrektora (01-03.1991)
- Ewa Śnieg (1991-1998)
- Tomasz Pohl (1998-1999)
- Anna Rychlewska (od 1999 do 31.10.2017)

- Tomasz Pohl od 01.11.2017
PIERWSI PRACOWNICY

Pierwszymi pracownikami etatowymi Domu Kultury byli: Wiesław Płuciennik, Anna Tomaszewska, Barbara Florczak, Stansiław Marciniak, Kacper Paczesny i Leokadia Kycia.
Pomysłodawcą jego powstania i realizatorem budowy był Dyrektor Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" - Jerzy Tymiński.

Pierwsze zespoły, kluby i sekcje zainteresowań:
- Koło metaloplastyczne + inst. Henryk Kowalski+
- Dyskoteki - inst. Zbigniew Donat, inst. Tomasz Zawieja
- Koło komputerowe - inst. Marcin Zagórski
- Sekcja fotograficzna - +inst. Stefan Tomaszewski +
- Sekcja fotograficzna - inst. Maciej Stawski
- Zespół folklorystyczny - inst. Maria Zaks, +inst. Barbara Szwaba +
- Klub krótkofalarski SP7KYE - inst. Jarosław Majkowski
- Aerobik - inst. Agata Nowak
- Wypożyczalnia kaset video - inst. Tarcyzjusz Matusiak
- Szkoła tańca towarzyskiego - inst. Marek Wróbel
- Zespół wokalny - inst. Izabela Banach Lewandowicz
- Zajęcia sportowe - inst. Anna Płatek, inst. Przemysław Kaniewski, inst. Wiesław Stelmasiak
- Zajęcia sportowe - inst. Wiesław Wojtylak
- Koło recytatorskie - inst. Elżbieta Górecka
- Zespół wokalny - inst. Wojciech Dybek
- Zespół wokalny - inst. Artur Narloch
- Zespół muzyczny - inst. Tomasz Pawlicki
- Zespół teatralny - inst. Alicja Szturma
- Zespół teatralny - inst. Marian Szturma
- Klub Puszysta Pani - inst. Elżbieta Miziołek

OBECNIE

W naszej placówce skupia się nie tylko życie kulturalne, ale także życie społeczno – polityczne - jesteśmy z tego dumni. U nas odbywają się jubileusze instytucji i organizacji społecznych, spotkania z politykami, zgromadzenia grup wyznaniowych, spotkania przedstawicieli Grup Członkowskich poszczególnych osiedli oraz organów spółdzielni: Rady Nadzorczej, Zarządu, Komisji Statutowych.
Wszystkie informacje dotyczące działalności sekcji, klubów i kół zainteresowań znajdziecie Państwo w menu głównym strony Domu Kultury. Zapraszamy!!!