40 lat (1976-2016)  
 

KLUB LITERACKI "LOKATOR- KREATOR"

Zajęcia: poniedziałki  13:00 - 15:00 (dorośli)

            piątki 14:00 - 18:00 (młodzież)

Instruktor: Tomasz Pohl  więcej...

Cele działalności:

 • animowanie działań kulturalnych wśród środowiska mieszkańców spółdzielni, integrowanie społeczności lokalnej
 • rozwijanie uzdolnień dzieci, młodzieży i dorosłych
 • organizacja konkursów literackich
 • organizacja wieczorów poetyckich, wystaw związanych z literaturą
 • promocja czytelnictwa
 • upowszechnianie i tworzenie literatury
 • spotkania literackie, kulturalne (czytelnicze)
 • przedsięwzięcia wydawnicze – publikacja twórczości
 • organizowanie spotkań autorskich z pisarzami
 • współpraca, integracja z innymi grupami artystycznymi naszego regionu;
Zajęcia mają charakter spotkań prowadzonych w formie
 • zadań i ćwiczeń kreatywnych o charakterze literackim i plastycznym,
 • warsztatów literackich,
 • tworzenia i współtworzenia tekstów
 • zabaw z tekstami
 • prac redakcyjnych i plastycznych
 • prelekcji, konwersatoriów, wykładów
 • recytacji i interpretacji tekstów,