40 lat (1976-2016)  
 

Spotkania: wtorek, godz. 17:00-19:00

Opiekun społeczny: Halina Wągrowska

"VIVITE LAETI!" ("Żyjcie wesoło") - to credo klubu. Jego członkowie od lat nieustannie promienieją zaraźliwą radością życia, energią i humorem wbrew wszelkim przeciwnościom losu i wieku. Poprzez regularne spotkania, bale i wycieczki udowadniają, że jesień życia może być złota.


kadr_na_stron___KAlinowski_90_lat_II.JPG