40 lat (1976-2016)  
 

 zajęcia:  wtorki  10:00 - 12:00

Grupa Teatralna „inteGRAcja” działa w Domu Kultury „Lokator” od jesieni roku 2016. Na mocy porozumienia z Domem Pomocy Środowiskowej przy ulicy Łaskiej w Zduńskiej Woli aktorami są podopieczni tej placówki.

- reżyseria i kierownictwo literackie (Dom Kultury „Lokator”) - Tomasz Pohl,

- scenografia, współpraca reżyserska - Halina Jonczyk (Dom Pomocy Środowiskowej).

Grupa reprezentowała obie placówki w finale Splotów Teatralnych w grudniu 2016 roku w Zduńskiej Woli. Zostały one zorganizowane w ramach Tkalni Inicjatyw przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy PHSI Bonex w Zduńskiej Woli oraz Miejski Dom Kultury Kultury Zduńskowolskie Centrum Integracji RATUSZ. Sploty Teatralne odbyły się pod hasłem: "Na sienkiewiczowską nutę" i powtórzone 5 kwietnia 2017 roku w ramach obchodów Dni Teatru. Obecnie grupa przygotowuje program kabaretowy.