W tym roku (7 grudnia) już po raz czternasty rozbrzmiewała muzyka do występów teatralnych i tanecznych naszych przyjaciół. W tegorocznym koncercie prezentowali się: uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Bonex”, uczniowie I i II klasy integracyjnej PG Nr 4 w Zduńskiej Woli, uczestnicy grupy rewalidacyjno-wychowawczej Zespołu Szkół Specjalnych im.M.Grzegorzewskiej i Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasku. Jak każdego roku , Koncert rozpoczęli soliści Klubu Piosenki D.K. „Lokator” pod kierunkiem Andrzeja Woźniaka. Koncert Integracyjny daje nam wszystkim radość i siłę do pokonywania wszelkich trudności w życiu. Dzięki niemu czujemy także, że nadchodzą święta.

Share This