Od września powracamy do zajęć w siedzibie naszego Domu Kultury.  Dotyczy to wyłącznie zajęć PILATES, ZUMBA, KLUB PIOSENKI  tj. zajęć instrumentalnych, MIŁOŚNICY BRYDŻA, KOŁO WĘDKARSKIE, KLUB LITERACKI (konsultacje) oraz PAPIEROPLASTYKA ( od października- poniedziałki).

Wszyscy, którzy będą uczestniczyć w zajęciach w Domu Kultury proszeni są o zapoznanie się Z ZASADAMI I PROCEDURAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W D.K. LOKATOR, oraz REGULAMINEM danej SEKCJI (na naszej stronie w  zakładkach poszczególnych sekcji ). Każdy, kto zdecyduje się na uczestnictwo w zajęciach musi wydrukować, wypełnić, zeskanować i wysłać na adres e-mail: dom.kultury@dklokator.pl  –  zgodę na udział w zajęciach – COVID-19 wraz z deklaracją.  ZAPRASZAMY!

 

Share This