Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do nas dzięki harcerzom z Hufiec ZHP Zduńska Wola.
Takim darem harcerze dzielą się ze wszystkimi radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania. Czego wszystkim życzymy!
Share This