KLUB KOLEKCJONERA

, ,
KLUB KOLEKCJONERA

Spotkania w II niedzielę miesiąca podczas Giełdy Kolekcjonerskiej

w godz: 10:00-12:00 (oprócz lipca i sierpnia)

Opiekun społeczny: Ryszard Ganfler

Klub Kolekcjonera jako sekcja Domu Kultury powstał w 1976r. Założycielem Klubu był Jerzy Kozłowski. Ówczesny Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” Jerzy Tymiński i Dyrektor Wiesław Płuciennik wiedzieli co robią. Klub działa w naszych strukturach nieprzerwanie do dziś. Przez kilkanaście lat był Oddziałem Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. Klub wraz z Domem Kultury był wydawcą 20 książek i periodyków tematycznie związanych z kolekcjonerstwem. Za zasługi dla kolekcjonerstwa Jerzy Kozłowski w 2002r został uhonorowany Nagrodą Pierścienia – Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin Borkowskiego w Centrum Kolekcjonerstwa Polskiego w Krośniewicach. W październiku 2009r. Jerzy Kozłowski podczas Benefisu Przekazanie Pałeczki przekazał symbolicznie klucze od giełdy dla Kazimierza Skiby. Podczas uroczystości został mu nadany tytuł Hetmana Kolekcjonerów Zduńskowolskich z wręczeniem karabeli hetmańskiej ze specjalnie grawerowanym napisem.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

25 marca 2018

Share This