o nas

Zanim powstał Dom Kultury „Lokator”, życie kulturalne w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej rozwijało się na bazie modelarni, mieszczącej się w piwnicy jednego z bloków przy ulicy Szkolnej. Warunki lokalowe były jednak tak niewystarczające, że gdy kończący budowę osiedla pracownicy pozostawili barak przy ulicy Srebrnej, powstała w nim świetlica dla dzieci z nowego osiedla w obrębie ulic: Szkolnej, Łaskiej, Osmolińskiej. Po kilku latach w 1976r. decyzją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” w części nowego pawilonu przy ulicy Łaskiej 46 znalazło się miejsce na pomieszczenia Domu Kultury.

Doskonaląc formy pracy i wychodząc w sukurs oczekiwaniom mieszkańców, placówka w szybkim tempie wpisała się w krajobraz miasta. Jej wieloletnia działalność umożliwiła zduńskowolanom aktywne i kreatywne uczestnictwo w naszej ofercie kulturalnej. Większość propozycji programowych skierowana jest do dzieci i młodzieży uczącej się, dlatego cenimy sobie współpracę z placówkami oświatowo – wychowawczymi i Stowarzyszeniami. Rocznie organizujemy około 130 imprez o charakterze rekreacyjno sportowym oraz artystycznym, w których uczestniczy ponad 12 000 osób. Ponadto prowadzimy działalność promocyjną i wydawniczą. Jej efektem jest 45 dotąd wydanych tytułów, które znajdują się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie i Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Doceniając to, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał naszej placówce Dyplom Honorowy za Szczególne Zasługi w Upowszechnianiu Kultury.

W tym burzliwym, trudnym i często niesprzyjającym kulturze 30-leciu, placówką kierowali kolejno:
– Wiesław Płuciennik (1976-1981)
– Anna Tomaszewska (1982-1987)
– Danuta Michalak (1987-1990)
– Tadeusz Brzozowski po. Dyrektora (01-03.1991)
– Ewa Śnieg (1991-1998)
– Tomasz Pohl (1998-1999)
– Anna Rychlewska (od 1999 do 31.10.2017)

– Tomasz Pohl od 01.11.2017

PIERWSI PRACOWNICY

Pierwszymi pracownikami etatowymi Domu Kultury byli: Wiesław Płuciennik, Anna Tomaszewska, Barbara Florczak, Stansiław Marciniak, Kacper Paczesny i Leokadia Kycia.
Pomysłodawcą jego powstania i realizatorem budowy był Dyrektor Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” – Jerzy Tymiński.

Pierwsze zespoły, kluby i sekcje zainteresowań:
– Koło metaloplastyczne + inst. Henryk Kowalski+
– Dyskoteki – inst. Zbigniew Donat, inst. Tomasz Zawieja
– Koło komputerowe – inst. Marcin Zagórski
– Sekcja fotograficzna – +inst. Stefan Tomaszewski +
– Sekcja fotograficzna – inst. Maciej Stawski
– Zespół folklorystyczny – inst. Maria Zaks, +inst. Barbara Szwaba +
– Klub krótkofalarski SP7KYE – inst. Jarosław Majkowski
– Aerobik – inst. Agata Nowak
– Wypożyczalnia kaset video – inst. Tarcyzjusz Matusiak
– Szkoła tańca towarzyskiego – inst. Marek Wróbel
– Zespół wokalny – inst. Izabela Banach Lewandowicz
– Zajęcia sportowe – inst. Anna Płatek, inst. Przemysław Kaniewski, inst. Wiesław Stelmasiak
– Zajęcia sportowe – inst. Wiesław Wojtylak
– Koło recytatorskie – inst. Elżbieta Górecka
– Zespół wokalny – inst. Wojciech Dybek
– Zespół wokalny – inst. Artur Narloch
– Zespół muzyczny – inst. Tomasz Pawlicki
– Zespół teatralny – inst. Alicja Szturma
– Zespół teatralny – inst. Marian Szturma
– Klub Puszysta Pani – inst. Elżbieta Miziołek

OBECNIE

W naszej placówce skupia się nie tylko życie kulturalne, ale także życie społeczno – polityczne – jesteśmy z tego dumni. U nas odbywają się jubileusze instytucji i organizacji społecznych, spotkania z politykami, zgromadzenia grup wyznaniowych, spotkania przedstawicieli Grup Członkowskich poszczególnych osiedli oraz organów spółdzielni: Rady Nadzorczej, Zarządu, Komisji Statutowych.
Wszystkie informacje dotyczące działalności sekcji, klubów i kół zainteresowań znajdziecie Państwo w menu głównym strony Domu Kultury. Zapraszamy!!!