Sekcja Wokalno-aktorska

Niezwykłe warsztaty wokalno-aktorskie, a raczej zabawa ze śpiewaniem, graniem, teatrem, ruchem prowadzone przez Marzenę Lamch- Łoniewską.
Poprzez zabawę z piosenką i teatrem dzieci rozwijały swoje zainteresowania, poznawały nowe formy aktywności twórczej, a przede wszystkim budowały poczucie wartości, pewności, odwagi do występowania nie tylko na scenie, ale także przed grupą, czy klasą. Zajęcia miały charakter eksperymentalny, aktywizujący, rozwijający nie tylko uzdolnienia, ale osobowość, charakter, temperament.
Pani Marzena Lamch-Łoniewska jest artystką, pedagogiem, aktorką, wokalistką mającą ogromne doświadczenie sceniczne i w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Studio wokalno-aktorskie

Studio wokalno-aktorskie

Studio wokalno-aktorskie działało od stycznia 2014 r. Pod czujnym okiem dwóch instruktorów – Andrzejów, dzieci pracowały w nowej formule: po zajęciach wokalnych przechodziły ze studia muzycznego do sali widowiskowej, gdzie na scenie doskonalili warsztat aktorski. W dniu 25 czerwca zaprezentowano dorobek sześciomiesięcznej pracy dzieci i młodzieży w Studio Wokalno-Aktorskim. Studio zawiesiło tymczasową działalność z dniem 30 czerwca 2014 r.

Instruktorzy:

Andrzej Majewski, Andrzej Woźniak

Zespół kabaretowy „Sakreble”

Zespół kabaretowy „Sakreble”

Zespół kabaretowy „Sakreble” działał w latach 2006 – 2008. Kabaret swoje występy opierał na tekstach i pomysłach własnego autorstwa, występował na deskach Domu Kultury „Lokator” i na festiwalach kabaretowych. Kabaret tworzyli: Małgorzata Laskowska, Piotr Laskowski, Michał Krupa. http://www.kabaret-sakreble.pl/

TEATR

TEATR

TEATRdziałał w latach 2004 – 2015. Grupy teatralne preferowały małe, intensywne formy teatralne (fintifuszki, miniatury i suity sceniczne) z pogranicza teatru ruchu, groteski i absurdu. Przez ponad 10 lat powstały grupy teatralne:

„TAKI TEATR” (2004-2008) „TAKI SOBIE TEATR”(2006 – 2011) , „DZIWADŁO” (2008-2015) oraz „SCENA DOROSŁYCH” (2014 – 2015). W tym okresie Andrzej Majewski – twórca teatru ruchu i pantominy przeprowadził z zespołami 803 próby i spotkania. Odbyło się 112 występów: w tym na scenie macierzystej i  w wielu miastach Polski. Spektakle, których był pomysłodawcą, reżyserem i scenografem obejrzało około 11 000 widzów. Z wymienionymi wyżej zespołami zdobył dla placówki 75 nagród i wyróżnień.

Instruktor:

śp. Andrzej Majewski  http://www.andrzejmajewski.kamakaczmarek.net/

Klub kobiet

Klub kobiet

Klub kobiet działał w latach 2003 – 2016 (do marca). Kobiety połączyła chęć wspólnego spędzania czasu, wymiany doświadczeń, wyjazdów do teatru i kina, propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia. Przekrój wiekowy Pań wahał się od 35 do 105 lat.

Opiekunki klubu:

Maria Osmolak, Jadwiga Lucimińska-Kmieć

Klub pracy twórczej „Bez Aureoli”

Klub pracy twórczej „Bez Aureoli”

Klub pracy twórczej „Bez Aureoli” integrował twórców o rozmaitych zainteresowaniach – od plastyków, po literatów, miłośników teatru, muzyki, fotografii i rzeźbiarstwa. W ramach działalności organizowano konkursy literackie, wystawy plastyczne. Wiersze klubowiczów były drukowane w tomikach poetyckich i antologiach. Opiekunem klubu był w latach 2002- 2012 śp. Roman Tomaszewski http://muzeumzdunskawola.blogspot.com/2013/11/odszed-roman-tomaszewski.html