TEATRdziałał w latach 2004 – 2015. Grupy teatralne preferowały małe, intensywne formy teatralne (fintifuszki, miniatury i suity sceniczne) z pogranicza teatru ruchu, groteski i absurdu. Przez ponad 10 lat powstały grupy teatralne:

„TAKI TEATR” (2004-2008) „TAKI SOBIE TEATR”(2006 – 2011) , „DZIWADŁO” (2008-2015) oraz „SCENA DOROSŁYCH” (2014 – 2015). W tym okresie Andrzej Majewski – twórca teatru ruchu i pantominy przeprowadził z zespołami 803 próby i spotkania. Odbyło się 112 występów: w tym na scenie macierzystej i  w wielu miastach Polski. Spektakle, których był pomysłodawcą, reżyserem i scenografem obejrzało około 11 000 widzów. Z wymienionymi wyżej zespołami zdobył dla placówki 75 nagród i wyróżnień.

Instruktor:

śp. Andrzej Majewski  http://www.andrzejmajewski.kamakaczmarek.net/

Share This