Klub kobiet działał w latach 2003 – 2016 (do marca). Kobiety połączyła chęć wspólnego spędzania czasu, wymiany doświadczeń, wyjazdów do teatru i kina, propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia. Przekrój wiekowy Pań wahał się od 35 do 105 lat.

Opiekunki klubu:

Maria Osmolak, Jadwiga Lucimińska-Kmieć

Share This