Sekcja strzelecka

Sekcja strzelecka

Sekcja strzelecka działała w latach 1973 – 2011. Miała ogromne zasługi w popularyzacji strzelectwa sportowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaowocowało to licznymi startami w zawodach strzeleckich, które owocowały zdobywaniem medali, pucharów i mistrzostw w różnych kategoriach wiekowych. Sekcja została odznaczona brązowym medalem „Zasłużony dla Sportu Strzeleckiego Województwa Łódzkiego”. Organizowała nie tylko szkolenie i treningi, ale także zawody strzeleckie.

Instruktorzy:

Grzegorz Dąbrowski, Eugeniusz Kaleta

Modelarnia lotnicza i szkutnicza

Modelarnia lotnicza i szkutnicza

Modelarnia lotnicza i szkutnicza działała w  latach 1972 – 2011. Przez wszystkie lata działalności jej członkowie brali udział w zawodach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zdobywając liczne trofea, łącznie z Mistrzostwem Polski Zenona Kowalczyka. Było to efektem zaangażowania i prac nad modelami latającymi i pływającymi, które mieszkańcy miasta mogli wielokrotnie oglądać na pokazach akrobacji lotniczych i modeli pływających. Modelarnia przez kilka dekad była szkołą umiejętności konstruktorskich, politechnicznych, manualnych dla młodzieży i dorosłych.

Instruktorzy:

Bogusław Bednarek,Zbigniew Donat, Stefan Józiak, Zenon Kowalczyk, Ireneusz Kaźmierczak, Henryk Kowalski, Kacper Paczesny