X Turniej Tenisa Stołowego za nami!

X Turniej Tenisa Stołowego za nami!

27 marca rozegrano X Osiedlowy Turniej Tenisa Stołowego.
Organizatorzy turnieju: Rada Osiedla Osmolin B, Dom Kultury „Lokator”, nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zduńskiej Woli.
Turniej rozegrano systemem „do dwóch wygranych setów” w trzech kategoriach wiekowych.
Oto zwycięzcy poszczególnych kategorii:
Dziewczęta kl. V-VII:
1. Miejsce: Natalia Wróbel
2. Miejsce: Julia Bombrych
3. Miejsce: Paulina Janiak.
Chłopcy grupa młodsza kl. III-IV:
1. Miejsce: Antoni Kłak
2. Miejsce: Amadeusz Woźniak
3. Miejsce: Antoni Łodziński.
Chłopcy- grupa starsza kl. V-VII:
1. Miejsce: Łukasz Adrianowicz
2. Miejsce: Jan Kubiak
3. Miejsce: Korneliusz Szewczyk.
Zwycięzcy otrzymali statuetki, medale i dyplomy ufundowane przez Dom Kultury „Lokator”  oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Szkołę Podstawową nr 2. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali napoje i słodycze przygotowane przez D.K. „Lokator”.