Akcja Lato 2020 a koronawirus

Akcja Lato 2020 a koronawirus

     Uprzejmie informujemy, że Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” planuje organizację tegorocznych półkolonii – WAKACJE Z LOKATOREM 2020, które będą możliwe do przeprowadzenia w dwóch formach:

  • zajęcia rekreacyjno – sportowe „AKADEMIA FUTBOLU” – boisko na terenie Ośrodka Sportowego POGOŃ Zduńska Wola
  • stacjonarne w Domu Kultury „Lokator” , ul. Łaska 46.

W związku z epidemią koronawirusa władze państwowe podały wiążące przepisy dotyczące zasad organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. W obecnej chwili mamy możliwość podania szczegółowych informacji ( terminy turnusów, liczba uczestników, zasady organizacji itp )

Wszystkich zainteresowanych półkoloniami w Domu Kultury, prosimy o  mailowe przesłanie  bezpośrednio do placówki:

                                                                                  na adres e-mail: dom.kultury@ dklokator.pl

Państwa informacje pozwolą nam określić zapotrzebowanie na te formy wypoczynku.

Terminy wypoczynku :

Zajęcia rekreacyjno-sportowe „Akademia Futbolu” :    1.07 – 15.07.2020 r.

Zajęcia stacjonarne w Domu Kultury:                    

  • 20 lipca – 24 lipca 2020 r.                                                                                                                         
  • 27 lipca – 31 lipca 2020 r.

Zwracamy także uwagę, że wysłanie maila o zainteresowaniu półkoloniami  nie jest równoznaczne z zapisaniem uczestnika!

ODMRAŻANIE KULTURY – WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI W LOKATORZE

ODMRAŻANIE KULTURY – WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI W LOKATORZE

Kochani!
Od poniedziałku 08.06.2020r. powracamy do zajęć w siedzibie naszego Domu Kultury- jak na razie będą to zajęcia  indywidualne. Dotyczy to wyłącznie zajęć Klubu Piosenki tj. zajęć instrumentalnych oraz zajęć wokalno-aktorskich.

Wszyscy, którzy będą uczestniczyć w zajęciach w Domu Kultury proszeni są o zapoznanie się, bezwzględne przestrzeganie zasad i procedur bezpieczeństwa, które obowiązują obecnie w naszej placówce.

Zasady i procedury obowiązujące w D.K. LOKATOR

Każdy, kto zdecyduje się na uczestnictwo w zajęciach musi również wydrukować, wypełnić, zeskanować i wysłać na adres e-mail: dom.kultury@dklokator.pl  zgodę na udział w zajęciach artystycznych Domu Kultury „Lokator”, która znajduje się poniżej. (Uczestnik może przynieść zgodę podczas pierwszych zajęć).

ZGODA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH Domu Kultury

Informujemy, że od czerwca obowiązuje nowa DEKLARACJA PRZYNALEŻNOŚCI DO KLUBU PIOSENKI na rok kulturalny 2020/2021. Jest ona dostępna w zakładce „Sekcje” –> Klub Piosenki –> Wokalno- instrumentalna. Deklarację również należy wydrukować, wypełnić, zeskanować i przesłać na adres e-mail: dom.kultury@dklokator.pl (Uczestnik może przynieść zgodę podczas pierwszych zajęć).