AUKCJA CHARYTATYWNA

AUKCJA CHARYTATYWNA

W dniu 12 września, pod patronatem Fundacji Księdza Orione „Czyńmy Dobro”odbyła się aukcja charytatywna, z której dochód przeznaczono na leczenie naszego wieloletniego pracownika, poety i plastyka Romana Tomaszewskiego. Licytacje obrazów i książek autorstwa Romana oraz nauczycieli i uczniów Liceum Plastycznego im.  K .Kobro ze Zduńskiej Woli uświetniły recitale: Jarosława Chojnackiego, zespołów: „Na Luzie” i „Jazzowe Hordy” oraz soliści z naszego  Klubu Piosenki. Wyjątkową atmosferę  zapewnił swoim radiowym głosem prowadzący aukcję Paweł Perdek.