Studio wokalno-aktorskie

Studio wokalno-aktorskie

Studio wokalno-aktorskie działało od stycznia 2014 r. Pod czujnym okiem dwóch instruktorów – Andrzejów, dzieci pracowały w nowej formule: po zajęciach wokalnych przechodziły ze studia muzycznego do sali widowiskowej, gdzie na scenie doskonalili warsztat aktorski. W dniu 25 czerwca zaprezentowano dorobek sześciomiesięcznej pracy dzieci i młodzieży w Studio Wokalno-Aktorskim. Studio zawiesiło tymczasową działalność z dniem 30 czerwca 2014 r.

Instruktorzy:

Andrzej Majewski, Andrzej Woźniak

Zespół kabaretowy „Sakreble”

Zespół kabaretowy „Sakreble”

Zespół kabaretowy „Sakreble” działał w latach 2006 – 2008. Kabaret swoje występy opierał na tekstach i pomysłach własnego autorstwa, występował na deskach Domu Kultury „Lokator” i na festiwalach kabaretowych. Kabaret tworzyli: Małgorzata Laskowska, Piotr Laskowski, Michał Krupa. http://www.kabaret-sakreble.pl/

TEATR

TEATR

TEATRdziałał w latach 2004 – 2015. Grupy teatralne preferowały małe, intensywne formy teatralne (fintifuszki, miniatury i suity sceniczne) z pogranicza teatru ruchu, groteski i absurdu. Przez ponad 10 lat powstały grupy teatralne:

„TAKI TEATR” (2004-2008) „TAKI SOBIE TEATR”(2006 – 2011) , „DZIWADŁO” (2008-2015) oraz „SCENA DOROSŁYCH” (2014 – 2015). W tym okresie Andrzej Majewski – twórca teatru ruchu i pantominy przeprowadził z zespołami 803 próby i spotkania. Odbyło się 112 występów: w tym na scenie macierzystej i  w wielu miastach Polski. Spektakle, których był pomysłodawcą, reżyserem i scenografem obejrzało około 11 000 widzów. Z wymienionymi wyżej zespołami zdobył dla placówki 75 nagród i wyróżnień.

Instruktor:

śp. Andrzej Majewski  http://www.andrzejmajewski.kamakaczmarek.net/

Klub kobiet

Klub kobiet

Klub kobiet działał w latach 2003 – 2016 (do marca). Kobiety połączyła chęć wspólnego spędzania czasu, wymiany doświadczeń, wyjazdów do teatru i kina, propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia. Przekrój wiekowy Pań wahał się od 35 do 105 lat.

Opiekunki klubu:

Maria Osmolak, Jadwiga Lucimińska-Kmieć

Klub pracy twórczej „Bez Aureoli”

Klub pracy twórczej „Bez Aureoli”

Klub pracy twórczej „Bez Aureoli” integrował twórców o rozmaitych zainteresowaniach – od plastyków, po literatów, miłośników teatru, muzyki, fotografii i rzeźbiarstwa. W ramach działalności organizowano konkursy literackie, wystawy plastyczne. Wiersze klubowiczów były drukowane w tomikach poetyckich i antologiach. Opiekunem klubu był w latach 2002- 2012 śp. Roman Tomaszewski http://muzeumzdunskawola.blogspot.com/2013/11/odszed-roman-tomaszewski.html