Klub pracy twórczej „Bez Aureoli” integrował twórców o rozmaitych zainteresowaniach – od plastyków, po literatów, miłośników teatru, muzyki, fotografii i rzeźbiarstwa. W ramach działalności organizowano konkursy literackie, wystawy plastyczne. Wiersze klubowiczów były drukowane w tomikach poetyckich i antologiach. Opiekunem klubu był w latach 2002- 2012 śp. Roman Tomaszewski http://muzeumzdunskawola.blogspot.com/2013/11/odszed-roman-tomaszewski.html

Share This