Kochani!
Od poniedziałku 08.06.2020r. powracamy do zajęć w siedzibie naszego Domu Kultury- jak na razie będą to zajęcia  indywidualne. Dotyczy to wyłącznie zajęć Klubu Piosenki tj. zajęć instrumentalnych oraz zajęć wokalno-aktorskich.

Wszyscy, którzy będą uczestniczyć w zajęciach w Domu Kultury proszeni są o zapoznanie się, bezwzględne przestrzeganie zasad i procedur bezpieczeństwa, które obowiązują obecnie w naszej placówce.

Zasady i procedury obowiązujące w D.K. LOKATOR

Każdy, kto zdecyduje się na uczestnictwo w zajęciach musi również wydrukować, wypełnić, zeskanować i wysłać na adres e-mail: dom.kultury@dklokator.pl  zgodę na udział w zajęciach artystycznych Domu Kultury „Lokator”, która znajduje się poniżej. (Uczestnik może przynieść zgodę podczas pierwszych zajęć).

ZGODA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH Domu Kultury

Informujemy, że od czerwca obowiązuje nowa DEKLARACJA PRZYNALEŻNOŚCI DO KLUBU PIOSENKI na rok kulturalny 2020/2021. Jest ona dostępna w zakładce „Sekcje” –> Klub Piosenki –> Wokalno- instrumentalna. Deklarację również należy wydrukować, wypełnić, zeskanować i przesłać na adres e-mail: dom.kultury@dklokator.pl (Uczestnik może przynieść zgodę podczas pierwszych zajęć).

Share This