Sekcja strzelecka działała w latach 1973 – 2011. Miała ogromne zasługi w popularyzacji strzelectwa sportowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaowocowało to licznymi startami w zawodach strzeleckich, które owocowały zdobywaniem medali, pucharów i mistrzostw w różnych kategoriach wiekowych. Sekcja została odznaczona brązowym medalem „Zasłużony dla Sportu Strzeleckiego Województwa Łódzkiego”. Organizowała nie tylko szkolenie i treningi, ale także zawody strzeleckie.

Instruktorzy:

Grzegorz Dąbrowski, Eugeniusz Kaleta

Share This