Nasz Dom Kultury poszerzył swoją działalność o  dodatkową  sekcję – KOŁO TURYSTYCZNE LOKATOR. Głównym celem sekcji jest integracja mieszkańców spółdzielni oraz rozwijanie ich zainteresowań krajoznawczych i turystycznych. Działalność koła skierowana jest do wszystkich mieszkańców SM Lokator, a w szczególności do  pełnoletniej młodzieży oraz rodzin.

Szczegóły wycieczek oraz harmonogram wyjazdów w zakładce: SEKCJE-> KOŁO TURYSTYCZNE

Share This