Harcerskie zabawy, gry i umiejętności mogły poznawać dzieci w czasie kolejnych dni wakacyjnych zabaw w „Lokatorze”. Gościliśmy Instruktorów ze zduńskowolskiego Hufca ZHP, którzy prezentowali skautowskie ABC i wprowadzali uczestników w świat harcerskich przygód i zwyczajów. Pod opieką naszych instruktorów w kolejnych dniach dzieci mogły też odkrywać swoje talenty plastyczne i malarskie, a także poznawać tajniki Orgiami i zabawy w tworzenie papierowych zabawek, zwierząt i samolotów.

Share This