Uwaga! Uwaga!
Turniej Szachowy o Puchar Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR!
Termin: od 29 grudnia 2022 r. do 23 lutego 2023 r. (w każdy czwartek od godz. 17:00 do 20:00).
Liczba zawodników ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Tempo gry 20 min. dla zawodnika.
Zgłoszenia do turnieju można dokonywać osobiście w biurze Domu Kultury LOKATOR lub telefonicznie- 43 823 33 28 i u Tarcyzjusza Matusiaka 506 821 701.
Zapraszamy ! Sprawdź się !
Share This