Zapraszamy do wzięcia udziału w II TURNIEJU SZACHOWYM O PUCHAR PREZESA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATOR W ZDUŃSKIEJ WOLI W SZACHACH SZYBKICH.
Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
I -do 15 lat,
II – powyżej 15 lat.
Liczba uczestników ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! Tempo gry: 15 min. dla zawodnika. System: każdy z każdym, mecz i rewanż (dwie partie w terminie turniejowego spotkania).
Do wygrania nagrody rzeczowe!!!
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian organizacji turnieju, w tym terminu jego zakończenia.

 

Share This